Čišćenje

004

Čišćenje stambenih i poslovnih prostora, koje se realizuje u vidu dnevnog, periodičnog i generalnog čišćenja, uključujući i pranje fasada i visinske radove.

U svojoj ponudi, REAM Balkans nudi paletu rešenja za kompletno čist poslovni prostor kroz nekoliko funkcionalnih i efikasnih modela usluga kao što su:

  • Svakodnevno održavanje higijene,
  • Periodično održavanje higijene,
  • Generalno čišćenje nakon građevinskih radova,
  • Mašinsko čišćenje tvrdih podnih obloga,
  • Mašinsko čišćenje mekih podnih obloga,
  • Pranje dostupnih i nedostupnih staklenih površina,
  • Čišćenje poslovnog prostora u vanrednim okolnostima.
  • Mašinsko čišćenje pokretnih stepenica

Osoblje angažovano na održavanju higijene poslovnih prostora, obavezano je da u strogoj diskreciji obavlja svoj posao i da poštuje aktivnosti klijenta. Pružajući kvalitetnu uslugu čišćenja i održavanja poslovnih i stambenih objekata, REAM Balkans koristi mašine, hemiju i opremu renomiranih svetskih proizvođača.