Čišćenje i održavanje staklenih fasada

007

Čišćenje i održavanje staklenih fasada ili prozora na velikim visinama spada u poslove povećanog rizika i velike odgovornosti. Usluga koju pruža alpinistički tim, podrazumeva pre svega, pranje i čišćenje staklenih, mermernih i aluminijumskih fasada sistemom užadi.

Obuka osoblja za izvođenje visinskih radova sprovedena je pod nadzorom instruktora alpinizma i specijalnih jedinica MUP RS. Osoblje koje radi visinske radove poseduje sertifikat Instituta zaštite na radu koji dokazuje da su obučeni za obavljanje ovakve vrste poslova i lekarsko uverenje o sposobnosti za rad na visinama.

REAM Balkans alpinistički tim spreman je u svakom trenutku da izađe u susret zahtevima klijenata i pruži vrhunsku uslugu.